Aqua Deck - pokrivna boja za drvo

Aqua Deck je visoko kvalitetna zaštitno-dekorativna boja za drvo koja se posebno odlikuje visokom pokrivnošću uz koju površina drveta i dalje zadržava izvornu strukturu površine.

Osim za prvo bojanje drveta kojem se želi sačuvati struktura površine, upravo zbog visoke pokrivnosti, AQUA DECK je pravi izbor i kada želimo promijeniti nijansu na prethodno obojanoj drvenoj površini.