KOMPATT PLUS fasadna boja

Pokrivna disperzivna boja na bazi kvarca za unutarnju i vanjsku uporabu. Otporna na atmosferske utjecaje i svjetlost. Namjenjena za sve vrste žbuka, beton, vapneno-pješčane i ciglaste površine, stare disperzivne premaze itd.

Uporabljiva za unutarnje premaze u jako prometnim prostorijama. Razrjeđuje se s vodom, prva ruka 20 – 25%, a druga ruka 10 – 20%.

NAČIN PRIMJENE

Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd. Po potrebi impregnirati akrilnom impregnacijom. Nanosi se valjkom ili špricom. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano pobrusiti prije nanošenja boje. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Ne upotrebljavati na temperaturama nižim od 5ºC. Pri kratkim pauzama prilikom nanošenja preporuča se valjak držati u boji kako se ne bi osušio. Ponovo premaziva nakon cca 8-12 sati.

POTROŠNJA: 6-7 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.