DEKOR - lazurni premazi za drvo

DEKOR je tankoslojna zaštitno – dekorativna lazurna boja za zaštitu i dekoraciju drvnih površina u unutrašnjim i vanjskim prostorima, pri čemu struktura drva ostaje vidljiva.

Ne sadrži biocide, stoga se pri prvom bojanju, posebno kod vanjskog ličenja, preporučuje prije nanošenja DEKORA, ovisno o vrsti drva, na drvo nanijeti 1 nalič odgovarajuće fungicidno-insekticidne impregnacije, radi zaštite drva od biološke degradacije (insekata, gljivica, plijesni).

DEKOR GLOSS UV je debeloslojna zaštitno-dekorativna lazurna boja s voskom i UV apsorberima za zaštitu i dekoraciju drvnih površina u unutrašnjim i vanjskim prostorima, pri čemu struktura drva ostaje vidljiva. Posebno je pogodna za zaštitu drva izloženog oštrijim vremenskim utjecajima. Ne sadrži biocide, stoga se pri prvom bojanju, posebno kod vanjskog ličenja, preporučuje prije nanošenja DEKOR GLOSS UV, ovisno o vrsti drva, na drvo nanijeti 1 nalič odgovarajuće fungicidno-insekticidne impregnacije, radi zaštite drva od biološke degradacije (insekata, gljivica, plijesni).