BOJAL PREMIUM visokopokrivna boja za interijere

Namijenjena je za zaštitno dekorativno bojanje unutarnjih zidnih i stropnih površina u stambenim i poslovnim zgradama i drugim objektima, a zbog svoje iznimno visoke pokrivnosti, posebno se preporuča za zaštitno dekorativno bojanje gips-kartonskih ploča.

Boja za interijere iznimno visoke pokrivnosti, i vrlo lakog nanošenja.